بلبرینگ کمباین

تعداد بازدید:۲۲۴۷
بلبرینگ کمباین

بلبرینگ رحمان نژاد برای تامین بلبرینگ اصلی کمباین دست به واردات بلبرینگ های اصلی INA  کرده است .

واقعا جای تاسف دارد که بازار پر شده است از جنس تقلبی چینی که به نام این مارک و به یک سوم قیمت اصلی ان بفروش میرسد.

 این را هم در نظر بگیرید که در بعضی مواقع تا 100 درصد سود هم ازخریدار دریافت میکنند. واقعا همچین جنسی با این قیمت چه کیفیتی دارد واین بلبرینگ با این کیفیت به بقیه اجزای کمباین صدمه و اسیب وارد میکند.

"بلبرینگ رحمان نژاد تمامی بلبرینگ های خود را تضمین میکند"

کلید واژه ها: بلبرینگ بلبرینگ کمباین