بلبرینگ کاشی

تعداد بازدید:۱۷۷۷
بلبرینگ کاشی

بازرگانی رحمان نژاد وارد کننده بلبرینگ کارخانجات کاشی و سرامیک

 

بلبرینگ شامل UCP برند FYH . JIB . ASAHI

ریل واگن I NAمخصوص کارخانه های کاشی و سرامیک .

برای دیدن بلبرینگ های کارخانه کاشی به قسمت JIB BEARING و لینیرگاید بروید

کلید واژه ها: بلبرینگ بلبرینگ کاشی FYH JIB ASAHI